Ta wskazówka techniczna koncentruje się na tym, jak znaleźć numer seryjny w silniku Perkins. Jest to bardzo ważne, ponieważ części montowane w silnikach Perkins zależą od numeru seryjnego. Mimo tego samego typu silnika, mogą być w nim zamontowane zupełnie inne części, zawsze trzeba zweryfikować i wytypować elementy do każdego silnika indywidualnie, nie można dobierać na podstawie podobnego modelu.

Poniżej znajdziesz przykłady, gdzie znaleźć numer seryjny silnika dla różnych modeli silników przemysłowych Perkins.

Silniki <2 litry / cylinder (wyprodukowany po 1974 r.)

Przewodnik po numerach silnika
Przykład:
                                                                           PJ 12345 U 123456P
Rodzina silników i kod typu:                                     PJ                                          1106D-E66TA
Lista części Perkins lub numer zamówienia:                     
12345
Kod kraju produkcji:                                                    
U                                           UK
Numer seryjny silnika:                                                               
123456
Rok produkcji Kod:                                                       
P                                            2007

 

Ten kod wskazuje rok produkcji. Litery I, O, Q, R i Z nie będą używane

A             1974 L              1984 Y             1994 K             2003 X             2013
B             1975 M           1985 A             1995 L              2004 Y             2014
C             1976 N            1986 B             1996 M           2005 A             2015
D             1977 P             1987 C             1997 N            2006 B             2016
E             1978 S             1988 D             1998 P             2007 X             2013
F             1979 T             1989 E 1/1/99-31/3/99 R¹/S       2008 Y             2014
G            1980 U            1990 F 1/4/99-31/12/99 T             2009 A             2015
H            1981 V             1991 G            2000 U            2010 B             2016
J              1982 W           1992 H            2001 V             2011 X             2013
K             1983 X             1993 J              2002 W           2012 Y             2014

 

Kod kraju produkcji

Ten kod wskazuje kraj, w którym silnik podstawowy został wyprodukowany

A             Argentina H            Group L              Italy SA          South Africa
B             Brazil² HC          China² M           Mexico T             Turkey
C             Australia HM        Indonesia MX         Mexico U            UK²
D             Germany HK          Iraq N            USA² V             Pakistan
E             Spain HU         Uruguay P             Poland W           Iran
F             France J              Japan R             China² X             Peru
G            Greece K             Korea S             India Y             Yugoslavia

 

Gdzie znaleźć numer silnika 

Engine type                       Position Engine type                       Position Engine type                       Position
3.152                                                    M 4.318                                                    F Perama/100/400 Series                O
4.108                                                    A 4.41                                                      H Phaser/1000/1100(A/B/C) Ser. H or J
4.154/200 Series                              B 6.247                                              C or F 1104D                                                  S
4.165                                                B or G 6.354                                                    D 850 Series                                        D or R
4.203                                                 J or N V8.540                                                 Q 1204E                                                   S
4.212/4.248/900 Series                 C Peregrine/1300 Series            I or O 1206E                                                   R
1106D including PK                         R V8.640                                                 P 1300 Series                                        T
4.236                                                C or L 700/800 Series                                 K 1500 /1600 Series                            U

 

Przykładowe tabliczki znamionowe silników Perkins

Rodzina silników i typy kodów – silniki małe / średnie

                1004 Series DC          1103C-33 HM        403C-17                 4.318 Series TV          6.3724
AA          1004-4 DD          1103C-33T HN         404C-15 NC          4.318 TW         6.3544
AB          1004-4T DE          1103C-33TA HP          404C-22 ND         4.3182 TX           C6.3544
AC          1004-4T                 1103B Range HR          404C-22T               1104D Range TY           H6.3544
AD          1004e-4TW DF          1103B-33                  4.203 Series NH2/NP 1104D-E44T TZ           HT6.3544
AE          Fed. CC DG         1103B-33T JD           4.203 NJ2/NR 1104D-E44T                 700 Series
AF          1004-40S                 1103A Range JE            D4.203 NK          1104D-44 UA         704.30
AG         1004-4 DJ           1103A-33 JF            G4.203 NL          1104D-44T UB          704.26
AH          1004-4T DK          1103A-33T JG           4.2032 NM        1104D-44TA UC          704.30
       New 1000 Series                  4.108 Series                 850 Series NP          1104D-E44T                 800C Range
AJ           1004-40 ED          4.108 JR           854E-E34TA

wall flow

NR        1104D-E44TA UE          804C-33
AK          1004-40T                 400F Range      1106 Range A,C,D UF          804C-33T
AL           1004-40TA EG          402F-05 JS            854F-E34T

through flow

PJ          1106D-E66TA                 800D Range
AM        1004-40T EH          403F-07 PK       1106C-E66TA1 UK          804D-33
AP          1004-40 EJ            403F-11 JT            854F-E34T

through flow

PP          1106A-70T UL          804D-33T
AQ         1004-40T EK           403F-15 PR          1106A-70TA UM        804D-33TA
AR          1004-42 EL           403F-15T JU           854F-E34TA PT           1106C-70TA               1106C Range
AS          1004-42 EN          404F-22                 100 Series PU          1106D-70TA VK          1106C-E60TA
AT          1004-40TA EP           404F-22T KA          102.04 PV          1106C-E70TA              V8.540 Series
   B Prima/500 Series    G 4.154/200 Series KB          103.06 PW       1106D-E70TA XA          V8.510
BA          504-2 GA         4.154 KC          103.09                  6.247 Series XB          TV8.510
BB          504-2T GB          4.135 KD          103.10 RA          6.247 XC          V8.540
                  1206 Range GC          4.182 KE           103.15                 1104C Range XE           TV8.540
BK          1206E-E66TA

wall flow

GD         4.25 KF           104.19 RE           1104C-44               1103D Range
GE          4.3 KH          103.13 RF           1104C-E44 XG          1103D-E33
BL      1206E-E70TTA

wall flow

           400D/A Range KL           103.07 RG          1104C-44T XH          1103D-E33T
GG         402D-05 KN          102.05 RH          1104C-E44T XJ         1103D-E33TA
BM         1206F-E70TA GH         403D-07 KR          104.22 RJ           1104C-44TA XK          1103D-33
BN       1206F-E70TTA GJ           403D-11 KS           103.11 RK          1104C-E44TA XL           1103D-33T
            C 3.152 Series GK          403D-15                 4.236 Series                 1104A Range XM         1103D-33TA
CA          P3 GL          403D-15T LA           4.212 RR          1104A-44    Phaser/1006 Series
CB          3.144 GM        404D-15 LD           4.236 RS           1104A-44T YA          1006-6
CC          P3.144 GN         404D-22 LE           G4.236 RT           1104A-44TA YB           1006-6T
CD          3.152 GP          404D-22T LF           4.248 SD          Sabre CC6.68 YC           1006-6T
CE           D3.152 GR          404D-22TA LG          4.2482                 6.354 Series YD          1006e-6T
CF           G3.152 GS          403D-17 LH           C4.236 TC           6.354 YE           Fed. CC
CG          P3.152 GT          403A-11 LJ            T4.236 TD          H6.354 YF           1006-60S
CJ           3.1522 GU         403A-15 LM         4.41 TE           T6.354        New 1000 Series
CK          T3.152C GV         404A-22                 1204E Range TF           HT6.354 YG          1006-60
CM         3.1524                  4.165 Series MK         1204E-E44TA                 wall flow TG          6.3541 YH          1006-60T
CN          T3.1524 HA          4.165 TH          T6.3541 YJ            1006-60TA
                900 Series                 400C Range ML         1204E-E44TA

wall flow

TJ            6.3542 YK           1006-60TW
CR          903-27 HB          402C-05 TK           C6.3542              V8.640 Series
CP          903-27 HD          403C-07                 1204F Range TP           T6.3543 ZA          V8.640
CS           903-25 HH          403C-11 MT         1204F-E44TA TR           6.372 ZB           TV8.640
CT           903-27S HL           403C-15 MU        1204F-E44TT TT           TC6.3541
TU          T6.3544

 

 

Gdzie znaleźć numer seryjny silnika Perkins?