Poniższy tekst z cyframi odnosi się do ilustracji i pokazuje, które tabliczki identyfikacyjne produktu powinny znajdować się na maszynie. Numer identyfikacyjny produktu (PIN – Part Identyfication Number) i model maszyny muszą być zawsze podawane poprawnie przy zamawianiu części zamiennych oraz we wszelkich zapytaniach telefonicznych lub korespondencji.

Zdarzają się sytuacje, że oryginalnie zamontowany element (np.silnik) uległ awarii i jego naprawa była nie opłacalna, czego następstwem był montaż podobnego używanego silnika, ale nie identycznego, dlatego zawsze oprócz numeru seryjnego maszyny Volvo, trzeba podawać numery seryjne elementów, do których będą dobierane części zamienne.

Skrót PIN (Part Identyfication Number) oznacza numer seryjny poszczególnych elementów maszyny Volvo.

1. Tabliczka identyfikacyjna produktu z numerem seryjnym produktu (PIN), dla kompletnej maszyny (zawiera model, numer produktu i numer seryjny, masę, moc silnika oraz, w stosownych przypadkach, certyfikat CE). Tabliczka jest przymocowana po lewej stronie ramy ciągnika, obok przegubu kierowniczego.
1A: Wariant z tabliczką identyfikacyjną produktu dla rynków poza USA.
1B: Wariant z tabliczką identyfikacyjną produktu na rynek USA.
2. Numer seryjny maszyny jest również wybity po prawej stronie ramy
3. Numery seryjne osi napędowej znajdują się na obudowie osi.
4. Numer seryjny skrzyni rozdzielczej znajduje się z prawej strony na obudowie.
5. Oznaczenie typu i numer seryjny hamulców znajdują się na tabliczce znamionowej obudowy hamulca.
6. Oznaczenie typu skrzyni biegów i numeru seryjnego znajdują się po lewej stronie skrzyni biegów.
7. Dodatkowa naklejka z ważnymi danymi silnika znajduje się na pokrywie zaworu silnika.
8. Informacje o silniku i typie maszyny, w której jest zainstalowany, są wybite po prawej stronie bloku cylindrów, na tabliczce obok tłoczenia, a także na naklejce na ECU silnika (E-ECU). E-ECU znajduje się po lewej stronie silnika.
9. Typ kabiny, homologacja typu i numer seryjny znajdują się po prawej stronie wewnątrz kabiny

Położenie tabliczek znamionowych w ładowarce kołowej Volvo

Poniższe ilustracje wskazują, gdzie znajdują się różne tabliczki znamionowe. Numer identyfikacyjny części (PIN – Part Identyfication Number) i model maszyny muszą być zawsze podawane poprawnie przy zamawianiu części zamiennych oraz we wszelkich zapytaniach telefonicznych lub korespondencji. Zdarzają się sytuacje, że oryginalnie zamontowany element (np.silnik) uległ awarii i jego naprawa była nie opłacalna, czego następstwem był montaż podobnego używanego silnika, ale nie identycznego, dlatego zawsze oprócz numeru seryjnego maszyny Volvo, trzeba podawać numery seryjne elementów, do których będą dobierane zamienne części Volvo.

Skrót PIN (Part Identyfication Number) oznacza numer seryjny poszczególnych elementów maszyny Volvo.

1 SILNIK Oznaczenie typu silnika, numer części i numer seryjny są wybite na bloku cylindrów pod turbosprężarką (prawa strona maszyny).
2 KABINA Numer seryjny, typ maszyny, nazwa i adres producenta, numer ROPS / FOPS i max. ciężar roboczy znajduje się na prawym słupku dachu w kabinie.
3 TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA PRODUKTU Zawiera typ maszyny, nazwę i adres producenta. Numer identyfikacyjny produktu, PIN, dla całej maszyny znajduje się z przodu po lewej stronie ramy (PIN zawiera oznaczenie modelu, kod silnika i numer seryjny).
4 DODATKOWA TABLICZKA Dodatkowa tabliczka znamionowa maszyny, pokazuje masę, moc silnika, rok produkcji i miejsce na znak CE (tylko kraje UE / EOG) znajduje się pod tabliczką identyfikacyjną produktu.
5 GŁÓWNA TABLICZKA ZNAMIONOWA Numer seryjny oznaczenia, oznaczenie modelu, kod silnika i numer seryjny są wybite na przedniej prawej stronie ramy (pokazuje ten sam PIN, co na tabliczce znamionowej produktu).
6 OŚ TYLNA Tabliczka znamionowa tylnego mostu napędowego z numer seryjnym, CIN, z modelem produktu, nazwą producenta znajduje się na obudowie osi.
7 SKRZYNIA BIEGÓW Numer produktu, numer seryjny i producent skrzyni biegów znajdują się po prawej stronie skrzyni biegów.
8 OŚ PRZEDNIA. Tabliczka znamionowa przedniego mostu napędowego z numer seryjnym, CIN, z modelem produktu, nazwą producenta znajduje się na obudowie osi.
9 RAMA DO PODNOSZENIA Numer produktu, numer seryjny i producent ramy podnoszącej znajdują się po lewej stronie.

Gdzie znaleźć numer seryjny w maszynie Volvo ?